KONTROLLANSVARIG / REVISOR BF9K


Söker du kontrollansvarig eller behöver hjälp med egenkontroller eller att bygga upp ett system?

Med mer än 25 års erfarenhet, av alla olika delar av byggbranschen, hjälper jag till som kontrollansvarig på er ny-, om- eller tillbyggnad i Stockholm eller Höganäs/Helsingborg. 

Som kontrollansvarig kontrollerar jag att kommunens krav och PBL, Plan- och Bygglagen mm, följs, är kommunens förlängda arm för att följa upp kraven. Kontrollansvarig måste vara en person med riksbehörighet från ett certifieringsorgan, nivå N eller K (N = normal eller K = komplicerad). ​

Generellt kan man säga att alla situationer som kräver bygg-, rivnings- eller markåtgärd också kräver en certifierad kontrollansvarig.

Läs mer på din kommuns hemsida och Boverkets hemsida www.boverket.se eller sök direkt efter kontrollansvarig på sök sakkunniga (sök Runberg). 


DNV GL Revisor

Jag arbetar även som revisor i verksamhetssystemet BF9K, ett system för kvalitet-, miljö och arbetsmiljö, som är gjort specifikt för byggbranschen.

 
Jag finns i Stockholm och Höganäs/Helsingborg

Av DNV GL/SP certifierad som riksbehörig kontrollansvarig, nivå K  -  Medlem i SBR  

AR Byggkonsult  Valhallavägen 133  115 31 STOCKHOLM  Tel 070-774 32 00  Epost: anna@arbyggkonsult.se