KONTROLLANSVARIG - UTBILDARE - SYSTEMBYGGARE - REVISOR


KONTROLLANSVARIG
Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan, se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.
Jag är certifierad, riksbehörig kontrollansvarig, nivå K (komplicerad) med lång och bred erfarenhet av byggbranschen från bl a beställarsidan, som entreprenör och egenföretagare. Jag har KA-erfarenhet från enklare tillbyggnationer till större mer komplicerade uppdrag.

Som kontrollansvarig utförs bl a följande:

  • Bistår byggherren från bygglov till slutbesked
  • Ta fram objektsanpassad kontrollplan
  • Delta i samrådet där bl a myndighetskrav gås igenom och förslaget till kontrollplan redovisas
  • Besök på plats (protokollförs och fotodokumenteras) och närvara på besiktningar
  • Se till att kontrollplanen följs (kommunens krav), egenkontrollerna utförs samt att övrig nödvändig dokumentation/intyg tas fram
  • Intyga att kommunens krav och gällande lagar uppfyllts samt skriva utlåtande för slutbesked

UTBILDNING FÖR FÖRETAG
Jag utbildar i hur och varför egenkontroller ska användas, att ta fram ett kontrollprogram för projektet, läsa AF-delar, rutiner, verksamhetssystem eller inköp i praktiken. Anpassat för era behov.
Förutsatt att du inte är ansluten till BF9K, då min roll som revisor krockar.

BYGGA KVALITETSSYSTEM
Jag kan hjälpa er att bygga strukturen på ert arbetssätt, ta fram den dokumentation ni behöver ex vis rutiner, mallar och egenkontroller mm.
Förutsatt att du inte är ansluten till BF9K, då min roll som revisor krockar.

REVISOR
Som verksamhetsrevisor för DNV GL så reviderar jag byggföretag i systemet BF9K och följer årsvis upp att de upprätthåller kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet enligt de fastställda certifieringsregler som Stockholms Byggmästareförening tagit fram. Läs mer om systemet på www.bf9k.se


Jag kan hjälpa till med uppdrag i Stockholmsområdet med omnejd och nordvästra Skåne samt självklart på distans.


   Välkomna att höra av er!


Jag finns i Stockholm


och i Skåne
Bildresultat för viken

AR Byggkonsult  Valhallavägen 133  115 31 STOCKHOLM  Tel 070-774 32 00  Epost: anna@arbyggkonsult.se